• นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-03-03)
  ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม ...
 • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  แจ่มจันทร์ ทองสา (2545)
  เรื่อง การประชุมนานาชาติการศึกษาและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีวันนี้ทำให้คุณสามารถสัมผัสสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ได้จริง ๆ
 • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2545)
  ข่าวการประชุมทางวิชาการ / การจัดกิจกรรม
 • ข่าวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  โกสุม กรีทอง (2545)
  การประชุม/สัมนาทางวิชาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ศึกษานานาชาติ เรื่อง WFNMC4 เรืองThe Humanistic Renaissance in Mathematics Education และเรื่องอะไรคือสิ่งที่ครูคาดหวังจากการประชุมปฏิบัติการ
 • ร่วมกันคิด : ทดลอง 

  ประสาน สร้อยธุหร่ำ; ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2545)
  เครื่อง X-Ray มหัศจรรย์
 • วิทยาศาสตร์รอบตัว 

  จักรภพ เพ็ญแข (2545)
  เรื่องน่ารู้ของช้อนโต๊ะ เรื่องประโยชน์จากงาดำ และเรื่องแว่นตาสีแฟชั่น กันแดดได้หรือไม่
 • เว็บช่วยสอน 

  ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2545)
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโต้ตอบเพื่อการศึกษาของ สสวท. ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

... แสดงรายการทั้งหมด