สืบค้นรายการทรัพยากรจาก OPAC

ดูรายการหนังสือและสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ล่าสุด ได้ที่ http://bookstore.ipst.ac.th/

ดูรายการคู่มือครูของ สสวท. ล่าสุด ได้ที่ https://www.scimath.org/teacherguide