• นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-02)
  ปัจจุบันขยะพลาสติกจำนวนมากถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งและพัดลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเนื้อเยื่อของสัตว์ทะเลและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ในขณะเดียวกันก็พบว่าไมโคร ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 219 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-07-02)
  งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ในปี 2562 แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิทรรศการจัดได้ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 218 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-05-02)
  มองไปรอบตัวแม้ในเขตเมืองที่มีบริเวณพื้นที่สีเขียวเพียงเล็กน้อย อาจสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวอยู่ในเขตเมืองเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไรบ้าง เราสามารถหาคำตอบได้จากการสังเกต ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 217 มีนาคม - เมษายน 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-03-04)
  เซี่ยงไฮ้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ครั้งแรกใน PISA 2009 และต่อมาใน PISA 2012 ผลปรากฏว่า นักเรียนเซี่ยงไฮ้มีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งของโลก ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-01-02)
  ในช่วงที่ผ่านมา ท้องฟ้าขมุกขมัวหม่นๆ จากฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 มีปริมาณมากเกินระดับมาตราฐาน เราขอชวนมาศึกษาว่า PM2.5 คืออะไร เกณฑ์ตามระดับมาตรฐานที่เริ่มเป็นอันตรายมีค่าเท่าใด และเราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 215 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-11-01)
  แนวคิดคลาดเคลื่อน (Misconception) กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและเชื่อมโยงกันมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสนใจประเด็นนี้อย่างยิ่ง เราขอนำเสนอตัวอย่างเพื่อเป็ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 214 กันยายน - ตุลาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-09-03)
  ทุกวันนี้เราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจำนวนมาก แล้วปลายทางของขยะพลาสติกไปอยู่ที่ไหน ปัญหาขยะพลาสติกล้นไปในทะเลและกำลังล้นโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชในแหล่งน้ำ สารเคมีจากพลาสติกจะรั่วไหลไปในแหล่งน้ำ เมื่อสัตว์กลืนกิน ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 213 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-07-03)
  ฉบับนี้ขอเชิญชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ไปกับวสรสารของเรา โดย สสวท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สนุกเรียน สนุกคิด กับหนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท." ประกอบด้วยโซน Hands on เกมคณิตศาสตร์ ...
 • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 212 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561-06-02)
  ฉบับนี้พบกับบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จากบทสัมภาษณ์ทำให้เราทราบถึงประวัติ และทิศทางการบริหารงานของท่าน
 • ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-09-20)
  การศึกษาของฟินแลนด์และเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก แม้ว่าทั้งสองระบบจะมีวิถีทางที่แตกต่างกันราวกับขาวกับดำ แต่ทั้งสองระบบการศึกษาก็ไปสู่ปลายทางคือความเป็นเลิศเหมือนกัน และทั้งสองระบบต่างก็ให้บทเร ...

... แสดงรายการทั้งหมด