• สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ 

  โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
  PISA 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ ...
 • เปิดประตูสู่ความรู้ออนไลน์ 

  วนิดา คล่องอาสา (2548)
  ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารเครือข่ายด้วยเส้นใยแก้ว การศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถทำได้โดยใช้เพียงปลายนิ้วที่แตะแล้วคลิกเท่านั้น ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศก็จะไหลมารวมกลุ่มให้เลือกศึกษา ...
 • เปิดตัวนิตยสารสสวท. โฉมใหม่ 

  ดุลยา มงคล (2548)
  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เวลา 13.00-16.30 น. ร่วมกัยบริษัทไอแอมมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิตยสาร สสวท. โฉมใหม่ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อหวังให้เป็นเครื่ืองมือใหม่ในการพัฒนาการ ...
 • 2 ตัวแทนฑูตไทยสู่โลกวิทยาศาสตร์นานชาติ 

  ปรียานุช ขุนเณร (2548)
  จากการจัดค่ายของ ปริติซ เคาน์ซิล องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ London International Youth Science Forum เพื่อค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมนานาชาติที่ประเทศสห ...
 • รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาไทยและแนวคิดจาก e-University สู่ e-School 

  สินีนาฎ ทาบึงกาฬ (2548)
  ล่าสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดโครงการ e-Student ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบาย e-University ภายใต้การบริหารของท่าน
 • เปิดบันทึกจากกิจกรรม "ค่ายรักษ์หาดติดดาว" 

  ปรียานุช ขุนเณร (2548)
  ผลจากคลื่นยักษ์ที่ถาโถมชายหาดทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล และร่องรอยความเสียหายยังส่งผลถึงปัจุบัน แต่ในอีกมุมมองหนึ่งคลื่นยักษ์เป็นที่มาของคลื่นความรู้ ความตื่นตัวที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของทะเลมากขึ้น
 • แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา เรียนรู้อะไร? ที่เขาลูกโกลน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2548)
  แหล่งเรียนรู้ภาคสนามเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะจะทำให้นักเรียนมีจินตนาการจากการสำรวจภูเขา จากการได้เห็นลักษณะจริง ๆ ของชั้นหิน เขาลูกโกลนนับเป็นแ ...

... แสดงรายการทั้งหมด