แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorกฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ
dc.date.accessioned2016-01-12T02:47:07Z
dc.date.available2016-01-12T02:47:07Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 174 หน้า 16-19th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/983
dc.description.abstractการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นวิชาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยความสามารถการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ทำให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/320
dc.titleระบบเทคโนโลยีกับฝนหลวงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย