แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุนีย์ คล้ายนิล
dc.date.accessioned2015-12-30T04:40:51Z
dc.date.available2015-12-30T04:40:51Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.isbn978-616-7235-30-1
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/960
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมแนวคิด ปรัญชา เป้าหมายและข้อมูลสำคัญๆ ในการจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประชาคมโลกและการจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และให้เห็นภาพสะท้อนของสถานการณ์ที่ิเกิดขึ้นขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อการพัฒนาการทางสังคมและประชาชาติในทุกๆด้านโดยรวม นอกจากนี้ ผู้จัดทำรายงานยังได้เสนอแนะแนวทางที่จะยกระดับให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยรุดหน้าเทียบทันกับมาตรฐานสากลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย การพัฒนาการและภาวะถดถอยth_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย