แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T17:19:51Z
dc.date.available2015-11-11T17:19:51Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/0008
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/95
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนไม่เกิน 100,000 การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แผนภูมิรูปภาพและภูมิแท่ง การวัดความยาว ทบทวนการคูณและการหาร เวลา การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตังตั้งไม่เกิน 10,000 การชั่ง การตวง เศษส่วน การคูณ การหาร เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย