แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T17:15:51Z
dc.date.available2015-11-11T17:15:51Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/0014
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/92
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ มุมและส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน ทิศและแผนผัง เศษส่วน การบวก ลบ และคูณทศนิยม การหารทศนิยม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บทประยุกต์ รูปทรงและปริมาตร แผนภูมิและกราฟth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย