แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T17:13:33Z
dc.date.available2015-11-11T17:13:33Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/chemistry/0001
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/90
dc.description.abstractสาขาวิชาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในการปรับปรุงนี้อาศัยแนวการติดตามผลการสอนและการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยยังยึดวัตถุประสงค์และโครงสร้างเดิมเป็นหลัก โดยเพิ่มเติมเนื้อหาและเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น และได้จัดลำดับบทเรียนใหม่ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการเรียนให้เข้าใจดียิ่งขึ้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย