แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T17:06:14Z
dc.date.available2015-11-11T17:06:14Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/hecon/0012
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/84
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรัปปรุง พ.ศ. 2533) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ชอพ 1502 ชอพ 1505 ชอพ 1506 ชอพ 1507 ชอพ 1508 ชอพ 1508 ชอพ 1511 และ ชอพ 1513 สำหรับนักเรียนที่เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง ช่างต่อเรือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ และช่างพิมพ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก พลังงานศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้าและกางส่งกำลังไฟฟ้าth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย