แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวิลาส รัตนานุกูล
dc.date.accessioned2015-11-23T06:21:08Z
dc.date.available2015-11-23T06:21:08Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 183 หน้า 34-37th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/829
dc.description.abstractการใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ผู้สอนหลาย ๆ คนนิยมนำามาใช้ เพื่อกระตุ้นหรือสร้างความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ในสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน และยากต่อการทำาความเข้าใจth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/329
dc.titleสื่อการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเรื่องการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย