แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวนิดา คล่องอาสา
dc.date.accessioned2015-11-19T07:02:19Z
dc.date.available2015-11-19T07:02:19Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 185 หน้า 49-53th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/801
dc.description.abstractสสวท. มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียน และได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดการศึกษาซึ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/331
dc.titleพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย