แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุพรรณี ชาญประเสริฐ
dc.date.accessioned2015-11-19T03:01:23Z
dc.date.available2015-11-19T03:01:23Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 หน้า 3-5th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/772
dc.description.abstractการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและในอนาคตคุณครูคงต้องมีการปรับตัวพอสมควร เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นและจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/332
dc.subjectSTEM Education
dc.titleสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย