แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2015-11-18T07:37:54Z
dc.date.available2015-11-18T07:37:54Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/about
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/758
dc.description.abstractโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๗๐ ประเทศth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectกรอบการประเมินth_TH
dc.subjectPISAth_TH
dc.titleแผ่นพับแนะนำโครงการ PISAth_TH
dc.typeสื่อนำเสนอth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย