แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorราม ติวารี
dc.date.accessioned2015-11-18T07:33:43Z
dc.date.available2015-11-18T07:33:43Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 หน้า 11-15th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/749
dc.description.abstractสนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท.จากการนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคออกมาเป็น “แบบจำลองมาตรฐาน (standard model)” เป็นผลเฉลยว่าอนุภาคมีมวลได้อย่างไร ทั้งสองท่านต่างคนต่างนำเสนอทฤษฎีนี้ในพ.ศ. 2507 จนกระทั่งทฤษฎีนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นพบอนุภาคว่าที่ฮิกส์ ในวันที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 2555th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/333
dc.titleสนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท.th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย