แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ TIMSS ประเทศไทย
dc.date.accessioned2015-11-18T07:23:27Z
dc.date.available2015-11-18T07:23:27Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/744
dc.description.abstractเอกสารตัวอย่างข้อสอบของโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 4 เล่ม ได้แก่ 1) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรของประเทศไทยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectTIMSS 2011th_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4th_TH
dc.typeข้อสอบth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย