แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T15:51:36Z
dc.date.available2015-11-11T15:51:36Z
dc.date.issued2533
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/hecon/0006
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/73
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรัปปรุง พ.ศ. 2533) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ชอพ 1503 ชอพ 1507 ชอพ 1509 ชอพ 1510 ชอพ 1512 ชอพ 1514 ชอพ 1515 สำหรับ 8 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง ช่างต่อเรือไม้-เหล็ก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคนิคแว่นตาและเลนส์ และช่างพิมพ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารประกอบและสารละลาย โลหะกับการกัดกร่อน โครงสร้างและสมบัติของสาร เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุสังเคราะห์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย