แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ TIMSS ประเทศไทย
dc.date.accessioned2015-11-18T07:08:19Z
dc.date.available2015-11-18T07:08:19Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.isbn9786167235561
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/739
dc.description.abstractเอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ และผลวิจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอนของนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีรายละเอียดเฉพาะส่วนสำคัญเพื่ออ้างอิงในประเทศth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectTIMSS 2011th_TH
dc.titleสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย