แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorปรีชาญ เดชศรี
dc.contributor.authorปริชาติ เบ็ญจวรรณ์
dc.date.accessioned2015-11-18T06:55:25Z
dc.date.available2015-11-18T06:55:25Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.isbn9786167235035
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/735
dc.description.abstractสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา จัดทำโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS2007) โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectTIMSS 2007th_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย