แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorปรีชาญ เดชศรี
dc.contributor.authorเกตุวดี กัมพลาศิริ
dc.contributor.authorปริชาติ เบ็ญจวรรณ์
dc.date.accessioned2015-11-18T06:48:29Z
dc.date.available2015-11-18T06:48:29Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.isbn9786167235011
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/733
dc.description.abstractสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) ร่วมกับสมาคมประเมินนานาชาติ (IEA) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน พ.ศ. 2550 จากการรายงานผลการวิจัยนานาชาติได้มีการจัดทำบทสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการ TIMSS 2007 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจได้ใช้ผลการวิจัยโครงการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) เพื่อการอ้างอิงในระดับประเทศth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.subjectTIMSS 2007th_TH
dc.titleบทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย