แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
dc.date.accessioned2015-11-18T03:50:48Z
dc.date.available2015-11-18T03:50:48Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 147 หน้า 72-73th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/730
dc.description.abstractปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า "พันธุวิศวกรรม" การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการของพันธุวิศวกรรม ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectDNAth_TH
dc.subjectพันธุวิศวกรรมth_TH
dc.titleDNA ลูกผสม (recombinant DNA)th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย