แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T15:50:16Z
dc.date.available2015-11-11T15:50:16Z
dc.date.issued2533
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/computer/0001
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/72
dc.description.abstractรายวิชาคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของรายวิชานี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะงานป้อนข้อมูล และการจัดทำเอกสารหรือที่เรียกว่า การประมวลคำth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย