แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
dc.date.accessioned2015-11-18T03:14:06Z
dc.date.available2015-11-18T03:14:06Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 188 หน้า 14-17th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/712
dc.description.abstractนับตั้งแต่มีกระแสของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based Learning (PBL) ก็ได้รับความสนใจและกล่าวถึงในวงการ นักการศึกษาอ้างว่า หากผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานก็จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในหลายด้านth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project-Based Learning: PBL)th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย