แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
dc.date.accessioned2015-11-18T02:05:24Z
dc.date.available2015-11-18T02:05:24Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 หน้า 44-48th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/697
dc.description.abstract“การอ่าน” เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทําให้เกิดการขยายความรู้และทักษะที่แต่ละบุคคลพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทํา ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย