แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุชาดา ปัทมวิภาต
dc.date.accessioned2015-11-17T07:29:37Z
dc.date.available2015-11-17T07:29:37Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citation2 มิ.ย. 2558, https://pisathailand.ipst.ac.th/?p=815th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/article-7
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/675
dc.description.abstractระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำไม่จําเป็นต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนให้โรงเรียนเหล่านั้นมากขึ้น แต่ควรจัดหาทรัพยากรการเรียนและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงต่างหากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titlePISA in FOCUS การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไรth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย