แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorนันทวัน นันทวนิช
dc.date.accessioned2015-11-17T07:10:14Z
dc.date.available2015-11-17T07:10:14Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citation22 พฤษภาคม 2558, https://pisathailand.ipst.ac.th/?p=81th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/article-6
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/674
dc.description.abstractความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแตกำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างเพศในการศึกษา เพื่อให้ทังนักเรียนนหญิงและนักเรียนนชายรู้ถึงศักยภาพแท้จริงที่ตนเองมี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่นักเรียนอยู่ให้ดีขึ้นต่อไปth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titlePISA in FOCUS ผลการประเมิน PISA ระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชายth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย