แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพงศักดิ์ วุฒิสันต์
dc.date.accessioned2015-11-15T15:47:53Z
dc.date.available2015-11-15T15:47:53Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 หน้า 36-38th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/666
dc.description.abstractการใช้ GeoGebra ของครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 3 คือ เรขาคณิต ผู้ศึกษาการใช้โปรแกรม GeoGebra เมื่อมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ มักจะชอบพัฒนาชิ้นงานที่ซับซ้อนพิสดาร จนบางครั้งไม่สามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั่วไปได้จริงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/341
dc.subjectGeoGebra
dc.titleGeoGebra กับจำนวนและการดำเนินการth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย