แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว
dc.contributor.authorจเร ปานเมือง
dc.contributor.authorกฤษชพล ทิวพุดซา
dc.contributor.authorทวินันท์ มาลา
dc.date.accessioned2015-11-15T15:42:13Z
dc.date.available2015-11-15T15:42:13Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 หน้า 13-15th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/660
dc.description.abstractคาดว่าหลาย ๆ ท่านคงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามากันบ้างแล้วg ไม่มากก็น้อย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นได้นำแนวทางสะเต็มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ซึ่งได้จัดขึ้นในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดย สสวท. ก็ได้รับความร่วมมือจากสวทช. และอพวช.จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษาth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย