แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุทธิพร สัจพันโรจน์
dc.date.accessioned2015-11-15T15:38:10Z
dc.date.available2015-11-15T15:38:10Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 หน้า 54th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/657
dc.description.abstractWonderopolis>>เว็บที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะพหุวิทยาการหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานจากหลายสาขาวิชาg Tynker>>ส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการพัฒนาโค้ดหรือแอปพลิเคชันด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆg HippoCampus>>เป็นเว็บที่รวบรวมสื่อที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/340
dc.titleเว็บช่วยสอนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย