แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวนิดา สิงห์น้อย
dc.date.accessioned2015-11-15T15:36:16Z
dc.date.available2015-11-15T15:36:16Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 หน้า 48-50th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/655
dc.description.abstractการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ไม่เคยตกยุคสมัย คนเราสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิด อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุด แต่หากลองพยายามฝึกฝนแล้วก็คงจะเปลี่ยนตัวตนของเราให้เป็นคนใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีประสิทธิผลได้ไม่ยากนักth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleพัฒนาตน พัฒนาองค์กร จากภายในสู่ภายนอกth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย