แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorรักษพล ธนานุวงศ์
dc.date.accessioned2015-11-15T15:34:20Z
dc.date.available2015-11-15T15:34:20Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 หน้า 40-44th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/653
dc.description.abstractการ “ติวเข้ม” หรือ “สอนเพื่อทำข้อสอบ” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ อาจจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในระยะสั้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ สมรรถนะของกำลังคนที่เป็นที่ต้องการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต แนวทางดังกล่าวอาจเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleสอนเพื่อทำข้อสอบ หรือสอนก่อน แล้วค่อยทำข้อสอบth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย