แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorนวพล กาบแก้ว
dc.date.accessioned2020-12-21T06:12:07Z
dc.date.available2020-12-21T06:12:07Z
dc.date.issued2563-10
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 หน้า 54th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6420
dc.description.abstractLabXchange เป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และนักวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ในห้องทดลองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบวิดีโอ แบบทดสอบ และแบบจำลองเสมือนจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ / Wow Science เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย Primary Science Teaching Trust (PSTT) ร่วมกับ Learning Science Ltd. เพื่อรวบรวมลิงก์ไปยังสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / Lifeliqe เป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาด้านวิทยศาสตร์ เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6407
dc.titleเว็บช่วยสอนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย