แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ลาภหลาย
dc.date.accessioned2020-12-21T06:03:31Z
dc.date.available2020-12-21T06:03:31Z
dc.date.issued2563-10
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 หน้า 51-53th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6419
dc.description.abstractGLOBE Virtual Student Science Symposia (IVSS) เป็นการสัมมนาเสมือนจริงจัดขึ้นโดยโครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สสวท. ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศของโครงการ GLOBE ขอเชิญชวนโรงเรียนในโครงการ ฯ หรือโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยรายละเอียดของงานและการส่งผลงานสามารถอ่านได้จากบทความนี้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6407
dc.titleการสัมมนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับนักเรียนแบบเสมือนจริงกับงาน GLOBE Virtual Student Science Symposiath_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย