แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorศักดิ์ชาย ขวัญสิน
dc.date.accessioned2020-12-21T04:58:36Z
dc.date.available2020-12-21T04:58:36Z
dc.date.issued2563-10
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 หน้า 19-23th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6412
dc.description.abstractครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และได้เรียนรู้จากของจริง การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตามกำหนดและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของตนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความสนใจให้กับนักเรียน และได้เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6407
dc.titleการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติเบื้องตัน โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย