แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T15:30:12Z
dc.date.available2015-11-11T15:30:12Z
dc.date.issued2530
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/63
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย