แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorทรงยศ สกุลยา
dc.date.accessioned2020-10-02T06:29:53Z
dc.date.available2020-10-02T06:29:53Z
dc.date.issued2563-08
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 18-26th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6397
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะความคิดสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัญหาทั่วไปได้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6357
dc.titleสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย