แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorเสาวลักษณ์ บัวอิน
dc.date.accessioned2020-10-02T05:46:09Z
dc.date.available2020-10-02T05:46:09Z
dc.date.issued2563-08
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 8-11th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6394
dc.description.abstractบทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6357
dc.titleเกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย