แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสินีนาฏ จันทะภา
dc.date.accessioned2020-10-02T05:34:53Z
dc.date.available2020-10-02T05:34:53Z
dc.date.issued2563-08
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 3-7th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6393
dc.description.abstractด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเหมือนว่าจะทำให้โลกหยุดชะงักลงชั่วขณะ แต่ในระยะเวลาไม่นาน มนุษย์ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสมือน COVID-19 เป็นตัวเร่งอุบัติการณ์สู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) เนื่องจากการพัฒนาการศึกษานั้นหยุดไม่ได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงต้องปรับตัว และก้าวผ่านข้อจำกัดในช่วงสภาวะนี้ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานแบบใหม่th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6357
dc.subjectCOVID-19th_TH
dc.subjectDigital Disruptionth_TH
dc.titleสสวท. ห้วงวิถีในสภาวะ COVID-19th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย