แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสินีนาฏ ทาบึงกาฬ
dc.date.accessioned2015-11-15T15:17:26Z
dc.date.available2015-11-15T15:17:26Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 193 หน้า 39-41th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/638
dc.description.abstractเวทีระดับชาติสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทุกระดับ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)” หัวข้อ “สะเต็มศึกษาประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย”) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้เสร็จสิ้นลงแล้วth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleงาน วทร. 22 กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย