แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorจีระวรรณ เกษสิงห์
dc.contributor.authorณภัทร วอนศิริ
dc.date.accessioned2020-10-02T03:44:15Z
dc.date.available2020-10-02T03:44:15Z
dc.date.issued2563-06
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 42-46th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6388
dc.description.abstractผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Engineering Desing Problem-based Learning) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ การนำสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นั่นคือ สถาการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี มาใช้เป็นบริบทของการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356
dc.titleการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย