แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorธีรศักดิ์ โรจนราธา
dc.date.accessioned2020-10-02T03:22:21Z
dc.date.available2020-10-02T03:22:21Z
dc.date.issued2563-06
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 33-37th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6386
dc.description.abstractบทความนี้ได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สมาร์ตโฟน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาในรายวิชา เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณสารในวิชาเคมี และการสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่าตัวแปรในวิชาคณิตศาสตร์แล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นภาพ คุ้นเคย และเข้าใจถึงการนำสมาร์ตโฟนแฃละเทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่รอบตัวไปใช้สำหรับการเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน หากครูเปิดรับและหมั่นติดตามเทคโนโลยี แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบทันยุค สนุก และฉลาด ก็จะไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356
dc.titleเรียนวิทย์อย่างทันยุค สนุก และฉลาด...ด้วยสมาร์ตโฟนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย