แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
dc.date.accessioned2015-11-15T15:15:35Z
dc.date.available2015-11-15T15:15:35Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 193 หน้า 30-32th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/636
dc.description.abstractประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือโครงการ PISA เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้และทักษะ หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/339
dc.subjectPISA
dc.titleระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย