แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2020-10-01T01:59:33Z
dc.date.available2020-10-01T01:59:33Z
dc.date.issued2563-08
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/225
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6357
dc.description.abstractในช่วงนี้โรงเรียนได้เปิดสอนในรูปแบบ New Normal เราทุกคนได้ปรับตัวกับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนกันมากขึ้น (Digital Disruption) สสวท. ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานอย่างก้าวกระโดด สสวท. ปลดล็อคสู่วิถีออนไลน์ เราปรับตัวในสถานการณ์นี้ ได้เช่นไร... ติดตามในบทความ / สสวท. ได้จัดอบรมกิจกรรมปฏิบัติการล่าลูกน้ำในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันซูม (ZOOM) จากที่เคยอบรมแบบ “Face-to-Face” ซึ่งเป็นความท้าทายภายใต้สถานการณ์นี้ ระหว่างการอบรมมีการใช้สื่อแอปพลิเคชันทำกิจกรรมเพื่อให้ครูเกิดความคุ้นเคย และนำสื่อเหล่านี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมเสมือนการเรียนการสอนในชั้นเรียน / มาตรการสำคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 คือการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการตรวจที่เป็นไปได้สองแบบ ได้แก่ ผลบวก (Positive) และผลลบ (Negative) แต่ผลที่ได้นี้ อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยผลบวกอาจเป็นได้ทั้งผลบวกจริง (True Positive) ผลบวกปลอม (False Positive) ผลลบจริง (True Negative) ผลลบปลอม (False Negative) ผลที่่เกิดขึ้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือ เรามีสถานการณ์ให้ลองพิจารณากัน / การใช้สื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อผู้อื่น โดยต้อง “คิด” ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์โพสต์ คอมเม้นต์ แฮชแท็ก ฉบับนี้จะขยายความประเด็นเป็นเรื่องจริง (True) ว่า ข้อมูลนั้นจริงหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือสำหรับนำไปใช้อ้างอิงได้หรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างไรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6393
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6394
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6395
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6396
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6397
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6398
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6399
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6400
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6401
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6402
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6403
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6404
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย