แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.contributor.authorแพรไพลิน จารุจินดา
dc.contributor.editorนันทวัน สมสุข
dc.contributor.editorเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
dc.contributor.editorสุชาดา ปัทมวิภาต
dc.contributor.editorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
dc.date.accessioned2020-09-10T01:36:25Z
dc.date.available2020-09-10T01:36:25Z
dc.date.issued2563-08-11
dc.identifier.citationFocus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 55 (กรกฎาคม 2563)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-55/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6355
dc.description.abstractผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมาพบว่า มี 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับคะแนนการอ่านของประเทศไทย ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียนไทยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectปัจจัยความสำเร็จทางการศึกษาth_TH
dc.subjectผลการประเมินth_TH
dc.titleข้อค้นพบจาก PISA 2018: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินด้านการอ่านth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย