แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2020-07-06T02:41:20Z
dc.date.available2020-07-06T02:41:20Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6345
dc.description.abstractข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙th_TH
dc.typeหนังสืออ้างอิงth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย