แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.contributor.authorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะth_TH
dc.contributor.editorนันทวัน สมสุขth_TH
dc.contributor.editorเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์th_TH
dc.contributor.editorสุชาดา ปัทมวิภาตth_TH
dc.contributor.editorแพรไพลิน จารุจินดาth_TH
dc.date.accessioned2020-05-21T00:29:04Z
dc.date.available2020-05-21T00:29:04Z
dc.date.issued2563-05-13
dc.identifier.citationFOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 52 (เมษายน 2563)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-52/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6315
dc.description.abstractในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย การเลือกประกอบอาชีพนับว่ามีความความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการที่บุคคลสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectการแนะแนวอาชีพth_TH
dc.subjectความคาดหวังในการประกอบอาชีพth_TH
dc.titleความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปีth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย