แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.contributor.authorเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์th_TH
dc.contributor.editorนันทวัน สมสุขth_TH
dc.contributor.editorสุชาดา ปัทมวิภาตth_TH
dc.contributor.editorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะth_TH
dc.contributor.editorแพรไพลิน จารุจินดาth_TH
dc.date.accessioned2020-04-27T03:24:46Z
dc.date.available2020-04-27T03:24:46Z
dc.date.issued2563-04-23
dc.identifier.citationFOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 51 (มีนาคม 2563)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-51/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6314
dc.description.abstractจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนในมากกว่า 190 ประเทศต้องปิดการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลก ดังนั้น การศึกษาผ่านระบบออนไลน์จึงถูกยกระดับจากการเป็นตัวช่วยนอกหลักสูตรมาเป็นวิธีหลักที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของระบบการศึกษาทั่วโลกเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การมาของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้เผยให้เห็นว่าระบบการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกของการเรียนรู้โดยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectCOVID-19th_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์th_TH
dc.titleโรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISAth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail
Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย