แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุประดิษฐ์ รุ่งศรี
dc.date.accessioned2020-02-25T04:32:27Z
dc.date.available2020-02-25T04:32:27Z
dc.date.issued2562-11-01
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 หน้า 54th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6311
dc.description.abstractเว็บไซต์ Super Simple มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เว็บไซต์ GCFLearnFree พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 และเว็บไซต์ Teaching Ideas เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6299
dc.titleเว็บช่วยสอนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย