แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorจีระวรรณ เกษสิงห์
dc.contributor.authorอับดุลยามีน หะยีขาเดร์
dc.date.accessioned2020-02-25T04:17:54Z
dc.date.available2020-02-25T04:17:54Z
dc.date.issued2562-11-01
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 หน้า 45-50th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6309
dc.description.abstractกิจกรรมการเรียนรู้ บ้านสู้พายุปาบึก มีจดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องพายุ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่นักเรียนรายกลุ่มได้รับโจทย์ให้ออกแบบบ้านจำลองที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับมือพายุได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6299
dc.subjectSTEM Educationth_TH
dc.titleสะเต็มศึกษากับกิจกรรม บ้านสู้พายุปาบึกth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย