แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ลาภหลาย
dc.date.accessioned2020-02-25T04:09:50Z
dc.date.available2020-02-25T04:09:50Z
dc.date.issued2562-11-01
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 หน้า 41-44th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6308
dc.description.abstractGLOBE International Youth Camp 2019 เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เยาวชนและครูจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกในโครงการ GLOBE ได้แก่ ไทย อินเดีย ฟิลิปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเนปาล จำนวน 68 คน ได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติโครงการพระราชดำริ ฯ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยโครงการ GLOBE ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GLOBE Student Exchange Program ของประเทศไทย การประชุม GLOBE เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละประเทศ และประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปีโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม GLOBE International Youth Camp 2019 ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การประชุมนานาชาติ 10$^{th}$ World Environmental Congressth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6299
dc.titleจาก GLOBE International Youth Camp 2019 สู่ 10th World Environment Education Congressth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย