แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุนัดดา โยมญาติ
dc.date.accessioned2020-02-25T03:33:13Z
dc.date.available2020-02-25T03:33:13Z
dc.date.issued2562-11-01
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 หน้า 17-23th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6303
dc.description.abstractกิจกรรม "เสียงกระซิบจากกระดูก" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สถานการณ์ให้เกิดข้อสงสัยที่อยากค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการสังเกต เข่น การดูและการสัมผัส สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น แว่นขยาย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ กิจกรรมนี้ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษามันมี่ เชื่อมโยงความรู้ในหนังสือเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกไม้ เมล็ดพืช และโครงกระดูกของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้มุ่งหวังให้สรุปเกี่ยวกับความเชื่อในการทำมัมมี่ แต่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษามัมมี่เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อตอบข้อสงสัยโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่คล้ายกับนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ศึกษามัมมี่ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6299
dc.titleเสียงกระซิบจากกระดูกth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย