แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.contributor.authorแพรไพลิน จารุจินดาth_TH
dc.contributor.editorนันทวัน สมสุขth_TH
dc.contributor.editorเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์th_TH
dc.contributor.editorสุชาดา ปัทมวิภาตth_TH
dc.contributor.editorพัชรินทร์ อารมณ์สาวะth_TH
dc.date.accessioned2020-02-25T02:15:44Z
dc.date.available2020-02-25T02:15:44Z
dc.date.issued2563-02-14
dc.identifier.citationFOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 49 (มกราคม 2563)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-49/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6298
dc.description.abstractกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือ ความเชื่อว่า ความสามารถหรือสติปัญญาของบุคคลสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา กรอบความคิดแบบเติบโตจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การไม่หลีกเลี่ยงความท้าทาย การไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว การเห็นคุณค่าของความพยายาม การเรียนรู้จากคำวิจารณ์ และการมองหาบทเรียนและแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของผู้อื่น ซึ่งล้วนเป็นหนทางสู่การประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ในชีวิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectกรอบความคิดแบบเติบโตth_TH
dc.subjectความฉลาดรู้ด้านการอ่านth_TH
dc.subjectGrowth Mindsetth_TH
dc.titleข้อค้นพบจาก PISA 2018 เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย